Thai ZBrush

Archive for the ‘Rapid Prototype’ Category

ต้องขอขอบพระคุณ ZBrushCentral ที่กรุณา เลือก ชิ้นงานปั้น อันใหม่ให้อยู่ในหมวด Top Row ของ Community. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและขั้นตอนการทำได้ที่ http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?165385-Lady-of-Naga

Lady of Naga ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน Top Row Gallery

งาน Lady of Naga หรือ สตรีแห่งพญานาค เซตคู่เป็นชิ้นงานที่จะแสดงใน งานแสดงศิลประจำปีโดยกลุ่มศิลปิน ศิลปาศรี ในหัวข้อ “หิมพานต์” งานชิ้นนี้ ได้ถูกออกแบบโดย นายยงเกียรติ และนางสาวอรอุมา โดยต้องการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติ โดยผู้ออกแบบได้เลือกพญานาค เป็นแทนเชิงรูปธรรมขอธรรมชาติที่อ่อนโยน น่าสัมผัส หากมนุษย์ทำดีต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ก็สามารถอยู่คู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข

ชิ้นงานทั้งสองนี้เป็นผลิตผลที่เกิดจากการผสมผสานเทคนิค Digital Arts ทั้งแบบ 2 มิติ 3 มิติ หลอมรวมกับกระบวนการผลิตงานที่พิถีพิถันเป็นงานศิลปะเพื่อการสะสม ทั้งในรูปแบบ Fine Arts Giclée และ Fine Art Bronze (งานหล่อสำริด) โดยได้ใช้ครบศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรมภาพวาด(Digital Painting) งานประติมากรรม Digital(3D Sculpting ด้วยโปรแกรม ZBrush) เทคนิคการทำชิ้นงานต้นแบบ (Rapid Prototype) และการหล่อสำริดแบบดั้งเดิม

Lady of Naga (รูปหล่อสำริด) ปั้นจาก ZBrush และผลิตเป็นชิ้นงานจริง

Lady of Naga (รูปหล่อสำริด) ปั้นจาก ZBrush และผลิตเป็นชิ้นงานจริง

โดยตัวงานมีการขึ้น คอนเซปต์ (ท่าทาง) จากโปรแกรม ZBrush โดยการใช้ระบบ Mannequin และปั้นเสริมโดยการใช้ DynaMesh แล้วจึงนำผลงานออกไปปั้นด้วยขี้ผึ้งเพื่อนำไปหล่อเป็นชิ้นงานสำริดน้ำเอก (Everdur Bronze / Silicon Bronze) ต่อไป

ภาพเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ในงานยังมีภาพพิมพ์ Giclée โดยคุณอรอุมา ขนาด 36นิ้ว x 55นิ้ว บนกระดาษ Canvas Hahnemuehle สำหรับหอศิลป์

ภาพพิมพ์ Giclée บนผ้าใบ Hahnemuehle

หากฟังไปแล้วเหมือนว่างานสองชิ้นนี้รังสรรค์ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ แต่ในการที่จะสรรสร้างผลงานที่งดงามควรค่าแก่การเก็บสะสม ยังคงต้องอาศัยความเข้าใจทางด้านศิลปะที่เริ่มจากกระดาษและดินสอซึ่งเป็นหัวใจหลักของการผลิตงานศิลปะ

โครงการ “หิมพานต์” ได้แรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยทางผู้จัดทำ ต้องขอขอบพระคุณ OCAC (สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม) ในการสนับสนุนงานออกแบบตัวละคร, บริษัท Comgraph ในการเอื้อเฟื้องาน Rapid Prototype, บริษัท Sapura Marketing ที่สนับสนุน Tablet Wacom ให้แก่โครงการ, บริษัท Post Element (หนังสือ ComputerArts Thailand) ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับทางโครงการ และกลุ่มศิลปิน ศิลปาศรี ที่เล็งเห็นคุณค่าแห่งศิลปะและให้เป็นกำลังใจแก่ศิลปินในการผลิตผลงาน

งานนี้จะเป็นงานสำริด ชิ้นแรก จากซีรี่ย์ หิมพานต์ (ยังคงหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนการผลิตงานสำริด) และหวังว่าสักวันจะสามารถนำเอารูปหล่อสำริดอันเกิดจากตำนานไทยและจินตนาการศิลปินยุคใหม่ มาผลิตเป็น ชิ้นงานประติมากรรมร่วมสมัยแบบ Walk Through ขนาดใหญ่ (แบบ Sculpture Park) ผู้สนใจ สามารถติดต่อสนับสนุนได้ที่ นายยงเกียรติ กาญจนพายัพ (+66.85.906.1595) หรือ อีเมล์ Yongkiatk(ที่)gmail.com ขอบพระคุณมากครับ

หากทราบวันที่แสดงงานแน่นอน จะแวะมาอัพเดทโพสอีกรอบนะครับ

http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?165385-Lady-of-Naga

วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันนี้เป็นวันแรกของการทำ Workshop แบบเต็มตัว นั่นหมายถึง ทางทีมเราเริ่มนำเอาความรู้ที่ทาง Weta แนะนำมาใช้ เริ่มจาก การทำปีกนกซึ่งคุณ Dana Peters นำเสนอไป โดยใช้วิธีการ ใช้ Locator และ Constraint ในการช่วยให้การกางปีก (อันนี้มีการบันทึกเก็บเอาไว้ในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งไว้จะมาอัพเพิ่มเติมทีหลัง)

ในส่วนของ Composite คุณใหญ่ก็เริ่มนำเรื่องการใช้ Luma Key High Contrast เพื่อนำมาใช้ร่วมกับการ Roto  และ composite

ส่วนคุณบอลก็เริ่มนำเทคนิค Massive มาใช้

ภาพ สามทหาร ของเราวุ่นอยู่กับการทำ Workshop

ลัง Workshop คุณ Matt Aitken ก็กรุณาแวะเข้ามาและใ้ห้คำปรึกษาเพิ่มเติม โดยวันนี้คำถามยิงไปในเรื่องของการ scan โมเดล ที่เกิดจากการปั้น โดย ทีม Art (ปั้นจากดิน) ว่ามีวิธีการแนะอย่างไร

ที่ Weta Workshop คุณ Richard มีระบบเครื่องแสกนที่ค่อนข้างทันสมัย ชื่อ Faro Arm (http://www.faro.com/content.aspx?ct=US&content=pro&item=1) แต่จะใช้ในงานmี่ Weta Workshop เป็นหลัก ในส่วนของ Weta Digital พวก Marquette(รูปปั้น) ต่างๆจะถูกส่งไปเพื่อแสกนที่บริษัท  XYZRGB (http://www.xyzrgb.com/) ซึ่งให้ผลค่อนข้างดีถึงดีมาก โดยทางนั้นไม่เพียงแต่แสกนอย่างเดียว แต่ ยังทำให้การปรับขนาดโพลิกอนและปิดรูในส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดอีกด้วย

ตอนขณะที่คุณ Matt ทำโปรเจค LOTR ได้มีการใช้ Polhemus FastSCAN (http://www.fastscan3d.com/) ในการแสหนรูปปั้น แต่ระบบนี้จะค่อนข้างเก่าแล้ว เพราะจำต้องมีรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่มากเพื่อที่จะแสกนรายละเอียดเข้าไปได้ ตรงข้ามกับที่ xyzrgb ที่รูปปั้นไม่จำเป้นต้องมีขนาดใหญ่ ขอเพียงรายละเอียดดีเป็นพอ

ส่วนการแสกนหน้าตัวละคร (ที่เป็นมนุษย์)หรือที่เรียกว่า Digital Double Facial Scan นั้น ทางทีมงานมีระบบการแสกนเองเพราะต้องทำในระยะเวลาอันสั้น (คือต้องเซตแสกนหน้าคนให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่นาน) เครื่องที่ใช้ คือ Breuckmann 3D  (http://www.breuckmann.com) โดยเลี่ยงไม่ใช้ระบบการแสกนด้วย  “laser” แต่ใช้ระบบ project line mesh บนหน้าเรียกว่า topometric 3D metrologies

ไดอะแกรมแสดงวิธีการทำงาน

ผลที่ได้

หลังจากที่ได้สอบถามคำถามมากมาย เลยขออนุญาตถ่ายรูปกับคุณ Matt และมอบของขวัญ

จำโพสนี้ https://zbrusher.wordpress.com/2007/08/12/zb3atsiggraphbynuch/ กันได้ไม้ครับ พอดีเพื่อนส่งลิงค์การสร้างเจ้านี่ โดย Gentle Giant มาเลยเอามาให้ดูกัน ซึ่งเป็นการเอาโปรแกรม ZBrush มาใช้ปั้นและส่งพิมพ์เป็นวัตถุ น่าสนใจมากครับโดยเฉพาอย่างยิ่งสำหรับงานภาพยนตร์

วันนี้นัดพี่ณัฐวีย์ที่ Inno-at เพื่อทดสอบการแสกนโมเดลเพิ่มเติม ครั้งนี้ถือว่าสัมฤทธิ์ผลพอควร โมเดลออกมาค่อนข้างโอเค แต่อาจจะต้องพึ่งโปรแกรม ZBrush ในการปรับแต่งการเรียงตัวเพิ่ม ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของผมทีเดียยวเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง 3D Scanning

รอผมปรับโพลิกอนเสร็จจะเอามาให้ดูอีกรอบนะครับ

ครั้งนี้พี่เขาใจดี ให้ดูการทำงานของเขาในขั้นตอนการนำโมเดล ที่เกิดจากการแสกนมาปริ๊นให้ดูด้วย นับเป็นบุญตาของผมจริงๆ

โปรแกรมที่พี่เขาใช้ชื่อ คาร์เทียร์ ใช้ในการปรับโมเดลที่เกิดจากการแสกนโดยเฉพาะ ดูแล้วเหมือนง่ายเลย (ขอย้ำ เหมือนง่ายเพราะพี่แกเร็วและแม่นยำมากๆ)

งานบางตัวดูสวยและประณีตมากฟๆ โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับเหรียญพระและองค์จตุคามรามเทพ

องค์จตุคามในนโปรแกรมคาร์เทียร์

ตัวอย่างงานที่กัดออกมาโดยวัสดุเป็นแว๊กซ์

วันนี้ไปได้อะไรเยอะมากๆจริงๆ สนุกมั่กๆ

ใครที่อยู่อเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ซานดิเอโก้ แคลิฟอเนียร์ (San Diego California, San Diego Convention Center ) ถ้ามีโอกาสก้ออย่าลืมไปแวะเวียนดูมหกรรม กราฟฟิค ประจำปี Siggraph ที่จัดขึ้นมานานแสนนาน และ คงความเก๋าถึงทุกวันนี้ เพราะปีนี้ Pixologic (ZBrush)จะไปเขย่าวงการ 3ดี อีกรอบ ทั้งนี้ นักปั้นแดนอาทิตย์อุทัยนาม Hiroshi ที่ฝากงานปั้นสุดน่ารักก้อได้ใช้เทคโนโลยี Rapid Prototype ในการทำต้นแบบและผลิตตุ๊กตาน่ารัก เป็นที่ระลึกที่บูธ Pixologic อีกด้วย นับเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่เจงๆ

ตุ๊กตุ่นสุดน่ารัก มี 10 แบบนะครับ รีบไปคว้ามาเป็นเจ้าของแล้วส่งมาให้ผมด้วย!!!!

อ้องานนี้จัดวันที่ 7-9 สิงหาคม 2007 นะครับ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pixologic.com/zbrush/events/siggraph2007/

โพสก่อนหน้านี้ผมได้ พูดถึงการแสกนโมเดล โพรเซสที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะแพงเกินไป แต่จริงๆแล้วในไทยเรานี้ก้มีบริการในราคาย่อมเยาว์เช่นกัน บริษัทที่รับทำการแสกนโมเดล Inno-at นี้ให้บริการแสกนในราคากันเอง โดยพี่ณัฐวีย์ เจ้าของกิจการได้ช่วยเหลือผมในการหาความรู้ด้านนี้ รูปที่โพสนี้เป็นขณะที่ผมได้ไปลองให้พี่ช่วยแสกนและได้ศึกษาว่าระบบการแสกนเป็นอย่างไร

พี่ณัฐวีย์ กำลังมาร์คจุดสำหรับการแสกนที่แม่นยำขึ้น

พี่กำลังมาร์คจุดสำหรับการแสกนที่แม่นยำขึ้น

ผลที่ออกบนหน้าจอ

ผลที่��กบนหน้าจ�

การแวะเวียนครั้งนี้ทำให้ผมได้ความรู้มากมาย เทคนิคเหล่านี้ ผมจะเอาไปนำเสนอในหนังสือสอนโปรแกรม ZBrush ว่าด้วยการ Retopologize โมเดลที่เกิดจากการแสกน

ทั้งนี้การศึกษาคงไม่อาจลุล่วงได้หากไม่ได้พี่ช่วยแนะนำ ผมจึงต้องขอขอบพระคุณ พี่ณัฐวีย์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

โปรแกรม ZBrush รองรับไฟล์ได้ไม่หลบากหลายประเภทมาก โดยทั่วไปในการรับหรือส่งต่อไฟล์ไปยังโปรแกรมอื่น จะมีนามสกุลเป็น .Obj แต่โปรแกรมส่วนใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวกับการแสกนโมเดล จะให้ไฟล์ออกมาในรูปแบบ .Ply หรือ .Stl ดังนั้นการแปลงไฟล์จึงเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้ ทางเลือกหนึ่งคือการใช้โปรแกรมอ่าน/แปลงไฟล์ Open Source ชื่อ MeshLab ที่สามารถรับบไฟล์ประเภท PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, PTX และสามารถบันทึกออกเป็น PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VRML, DXF ได้อีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เราจะเอาโมเดลจาก ZBrush ไปทำการพิมพ์ (Rapid Prototype) ที่รับไฟล์ STL การใช้โปรแกรม MeshLab จึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง (แถมฟรีอีกต่างหาก)
ตัวอย่างโมเดลที่แสกน 3D (บริษัท Inno-at ให้ความช่วยเหลือในการแสกนโมเดล) และใช้โปรแกรม MeshLab ในการแปลงเป็นไฟล์แบบต่างๆ

ไฟล์ที่ได้มีขนาดใหญ่ (102 Mb โดยที่มีจำนวนโพลิกอนสูงถึง 1,448,869 โพลิกอน)

นำเข้ามาใช้ในโปรแกรม ZBrushหลังจากการแปลงประเภทของไฟล์


Posts made this month

พฤศจิกายน 2019
พฤ อา
« เม.ย.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Select Post by Month

Blog Stats

  • 414,494 visitors